forbot
Polska
Szufla standard kupić w Bytów
Polski
  Szufla standard kupić w Bytów
  Waluta PLN
  Szufla standard kupić w Bytów
  Kupić Szufla standard
  Szufla standard

  Szufla standard

  ID: 9875: 199171
  Sprawdź dostępność
  Podaj cenę sprzedawcy
  0UAH
  Masz pytanie w sprawie produktu lub usługi?
  Zostaw wiadomość, a pracownik pracownik skontaktuje się z Tobą.
  Polska, Bytów
  Charakterystyki techniczne
  • BrendStandard
  • PowołanieFor excavator
  Opis
  Ofe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalny osprzęt do łado­wa­czy czo­ło­wych, łado­wa­rek tele­sko­po­wych i mini­ła­do­wa­rek z moco­wa­niem EURO w stan­dar­dzie. Wyróż­nia się bar­dzo dobrą jako­ścią, funk­cjo­nal­no­ścią i nie­zwy­kłą este­tyką. Jest on dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem łado­wa­czy z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych firm, jak: JCB, Mani­tou, Tha­ler, Schaf­fer, Weide­mann i inne. Cechy, które szcze­gól­nie wyróż­niają nasze pro­dukty z boga­tej oferty ryn­ko­wej to: • bar­dzo sta­bilne, testo­wane w natu­ral­nych warun­kach kon­struk­cje • wszyst­kie ele­menty natar­cia wyko­ny­wane ze stali HB 400 • este­tyczne malo­wa­nie prosz­kowe • moco­wa­nie EURO w stan­dar­dzie • opcjo­nal­nie dostępne inne rodzaje mocowań
  • sze­ro­ko­ści od 1,2m — do 2,4m
  • lemiesz 12/110 i 16/110 ze stali trud­no­ście­ral­nej
  • obję­tość (mb): 0,32m3
  • moż­li­wość wyko­na­nia nie­stan­dar­do­wych sze­ro­ko­ści osprzetu
  Skontaktować się ze sprzedającym
  Szufla standard
  Szufla standard
  Patrz także towary kategorie "Osprzęt do wyposażenia specjalnego"
  dla
  według produktów
  Twoja wiadomość powinna zawierać nie mniej niż 20 znaków. Wiadomość zawierać do 2000 znaków.
  Niezapełnione pola obowiązkowe
  Nieprawidłowo zapełnione pole
  Nieprawidłowo zapełnione pole
  Porównaj0
  WyczyśćWybrane pozycje: 0